Spirometria

Spirometria, czyli badanie układu oddechowego

Opis badania

Spirometria jest jednym z najważniejszych czynnościowych badań układu oddechowego. Badanie spirometryczne polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Oceniamy w ten sposób objętości powietrza wdychanego i wydychanego z płuc.

 

spirometria

Wskazania do spirometrii

 • astma oskrzelowa i POCHP – rozpoznanie, ocena stopnia upośledzenia funkcji, monitorowanie przebiegu choroby oraz ocena skuteczności leczenia,
 • diagnostyka kaszlu oraz duszności,
 • przewlekły alergiczny nieżyt nosa,
 • palenie tytoniu,
 • narażenie na inne czynniki toksyczne lub zanieczyszczenie powietrza, np. w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania,
 • u osób po przeszczepieniu płuc lub innego narządu,
 • u osób otrzymujących leczenie potencjalnie uszkadzające układ oddechowy,
 • w ramach oceny ryzyka operacyjnego,
 • w orzecznictwie medycznym,
 • w ocenie odwracalności obturacji oskrzeli po podaniu leku rozszerzającego oskrzela.

Przeciwwskazania do wykonania spirometrii

Przed przystąpieniem do spirometrii należy zgłosić lekarzowi wszelkie choroby przewlekłe, stany ostre, zabiegi operacyjne oraz urazy.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania będą:

 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub niestabilna dławica piersiowa,
 • świeża operacja okulistyczna (np. operacja zaćmy lub odwarstwienia siatkówki nawet do 6 mies. po zabiegu),
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • tętniaki,
 • krwioplucie o nieznanej etiologii,
 • odma opłucnowa,
 • świeży (w okresie hospitalizacji) udar w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN),
 • stan, który może wpłynąć na wiarygodność uzyskanych wyników (np. nudności, wymioty, stały kaszel),
 • stan po operacji brzusznej lub w obrębie klatki piersiowej (ból pooperacyjny uniemożliwiający prawidłowe wykonanie manewrów oddechowych w czasie badania).

Przygotowanie do badania czynnościowego układu oddechowego – spirometrii

 1. Przed badaniem nie należy palić papierosów minimum 4 godziny, a najlepiej 24 godziny  oraz nie spożywać alkoholu.
 2. Założyć wygodne, luźne ubranie.
 3. Dwie godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.
 4. Około 30 minut przed badaniem nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego. Bezpośrednio przed spirometrią należy usiąść i chwilę odpocząć.
 5. Lekarzowi prowadzącemu należy zgłosić wszelkie przyjmowane dotychczas leki, szczególnie leki na astmę. Lekarz może poprosić o odstawienie leków rozkurczających oskrzela w dniu badania. 

Przebieg spirometrii

Spirometrię wykonuje się w pozycji siedzącej i polega ono na  oddychaniu przez ustnik aparatu. Ustnik należy szczelnie objąć wargami i dokładnie wykonywać polecenia pielęgniarki prowadzącej badanie. Nos pacjenta w tym czasie jest zamknięty delikatnym klipsem, tak aby uniemożliwić dodatkowe oddychanie nosem.

Pierwsza faza badania polega na przeprowadzeniu kilku spokojnych wdechów i wydechów. 

Druga faza to nabranie maksymalnie głęboko powietrza i na dany znak wykonanie jak najszybszego i jak najmocniejszego wydechu.

Trzecia faza polega na spokojnym kontynuowaniu wydechu, aż do momentu, kiedy pielęgniarka da znak, że można przestać. Wydech kontynuujemy mimo wrażenia, że w płucach nie ma już w ogóle powietrza.

Spirometria jest niebolesne i nieszkodliwe dla pacjenta. Próbę powtarza się zwykle trzy razy.

Gdzie wykonać spirometrię w Krakowie?

NZOZ Revita oferuje badania spirometryczne w naszej placówce przy os. Kolorowym 21 w Nowej-Hucie. Na badanie możesz zarejestrować się pod tym numerem telefonu: +48 601 555 644 

 

Umów się na badania