Badanie ekg wysiłkowe

Testy wysiłkowe EKG (próby wysiłkowe) Kraków, krótkie terminy badań, dobra cena w NZOZ Revita. Zapraszamy! 

Testy wysiłkowe EKG w Krakowie

ekg wysiłkowe nzoz revita
Bieżnia do przeprowadzania testu wysiłkowego EKG

Czym jest test wysiłkowy EKG (próba wysiłkowa EKG)?

Testy wysiłkowe EKG (inaczej próby wysiłkowe) są badaniami obciążeniowymi. Umożliwiają ocenę pracy i wydolności serca w czasie obciążenia zwiększonym wysiłkiem fizycznym. Wyniki pozwalają rozpoznać chorobę niedokrwienną serca (nazywaną też chorobą wieńcową) oraz zaplanować rehabilitację kardiologiczną pacjenta przy różnych dolegliwościach i schorzeniach kardiologicznych.

Badanie EKG warto również wykonać przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Badanie ułatwia kwalifikację pacjenta do zabiegu i pozwala uniknąć powikłań w okresie okołooperacyjnym. Ponadto próbę wysiłkową EKG zleca się również pacjentom bezobjawowym, których zawód związany jest z wykonywaniem dużego wysiłku fizycznego, albo osobom, które chcą uprawiać sport intensywnie obciążający układ krążenia.

Próbę wysiłkową EKG można wykonać niezależnie od wieku, jeśli tylko pacjent potrafi sprawnie chodzić. Badanie jest bardzo przydatne w diagnostyce pacjentów, którzy skarżą się na ból w klatce piersiowej oraz u osób u których istnieje ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Natomiast u chorych z rozpoznaną chorobą wieńcową jest pomocne w ocenie efektów leczenia tej choroby.

EKG wysiłkowe — przeciwwskazania

Testu wysiłkowego EKG nie należy wykonywać w niektórych stanach chorobowych np.: w ostrym zawale serca i niestabilnej chorobie wieńcowej, ciężkiej niewydolności krążenia i wadach serca np. stenozie aortalnej, w zaawansowanym tętniaku aorty, czy groźnych zaburzeniach rytmu serca. W przypadku ciężkiego, nieuregulowanego nadciśnienia tętniczego należy przed badaniem doprowadzić do normalizacji ciśnienia. Przeciwwskazaniem są także choroby zapalne wsierdzia, osierdzia, mięśnia sercowego i inne ostre infekcje, ponadto zakrzepica żylna i zatorowość płucna.

Przed wykonaniem próby wysiłkowej EKG konieczna jest konsultacja ze specjalistą kardiologiem, aby wykluczyć powyższe schorzenia.

Jak wygląda test wysiłkowy EKG?

Testu wysiłkowy EKG na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym zwykle zleca lekarz, ale badanie można wykonać również bez skierowania, z własnej inicjatywy. 

Standardowe badanie wysiłkowe podzielone jest na trzy etapy. Na wstępie pacjenci otrzymują pisemną informację na temat badania i po zapoznaniu się mają możliwość zadawania pytań. Po wyjaśnieniu wątpliwości i wyrażeniu pisemnej zgody na badanie najpierw wykonujemy i oceniamy EKG spoczynkowe. Jeśli nie ma przeciwwskazań, przygotowujemy pacjenta do badania – do skóry klatki piersiowej przyklejane są elektrody umożliwiające uzyskanie zapisu EKG w czasie trwania testu wysiłkowego, a na ramię badanego zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. 

Po krótkim instruktażu pacjent wchodzi bez obuwia na ruchomy chodnik i rozpoczyna spokojny spacer. W trakcie badania powoli wzrasta tempo marszu i kąt nachylenia bieżni. Test wysiłkowy EKG trwa od kilku do kilkunastu minut i może być przerwany na życzenie pacjenta lub w momencie wystąpienia dolegliwości, np. nasilającego się dyskomfortu, bólu w klatce piersiowej, zawrotów głowy, zaburzeń widzenia czy innych przykrych objawów. Bardzo ważne jest informowanie personelu o wszystkich dolegliwościach pojawiających się w trakcie testu wysiłkowego EKG.

Próbę wysiłkową EKG zwykle kończymy po osiągnięciu obliczonej wcześniej i uzależnionej od wieku częstości tętna lub po wystąpieniu wyżej wymienionych dolegliwości, ewentualnie w przypadku pojawienia się niepokojących zmian w zapisie EKG. Podczas badania i kilka minut po jego zakończeniu nadal monitorujemy ciśnienie, tętno oraz EKG.

Próbę wysiłkową EKG wykonuje technik pod nadzorem lekarza, ale bezpieczne wykonanie badania zależy również od dobrej współpracy pacjenta z personelem medycznym. Testy wysiłkowe EKG przeprowadzamy na bieżni w naszej przychodni NZOZ Revita w Krakowie. 

EKG wysiłkowe w Krakowie – jak przygotować się do badania?

Dzień przed próbą wysiłkową EKG nie należy wykonywać dużego wysiłku fizycznego. Kilka godzin przed testem wysiłkowym EKG nie należy palić papierosów oraz spożywać obfitych posiłków. Można spożyć lekki posiłek najpóźniej dwie godziny przed badaniem. Na badanie należy przyjść w wygodnym, najlepiej sportowym stroju, około 15 minut przed terminem badania. Można zabrać ze sobą małą butelkę wody do picia.

Podczas konsultacji przed testem wysiłkowym EKG należy poinformować lekarza lub technika o wszystkich schorzeniach oraz przyjmowanych lekach. Niektóre leki (np. beta-blokery) mogą utrudniać interpretację wyniku, dlatego lekarz prowadzący na kilka dni przed badaniem może zlecić odstawienie niektórych leków lub zamienić je na inne.

Gdzie można wykonać testy wysiłkowe EKG w Krakowie?

Testy wysiłkowe EKG wykonujemy w naszej głównej placówce NZOZ Revita  – Kraków, osiedle Kolorowe 21 (budynek przychodni rejonowej, I piętro). Do badań wykorzystujemy wysokiej klasy bieżnię medyczną amerykańskiej firmy General Electric. 

Warto pamiętać, że przed wykonaniem testu wysiłkowego EKG wskazana jest konsultacja ze specjalistą kardiologiem!

Jak długo czekamy na wyniki testu wysiłkowego EKG?

Uzyskany wynik testu wysiłkowego EKG jest opisywany zaraz po badaniu i oceniany przez kardiologa pod kątem wydolności krążenia wieńcowego i ogólnej wydolności organizmu. Jeżeli wynik badania jest nieprawidłowy, pacjent jest o tym informowany przez lekarza. W takiej sytuacji umożliwiamy choremu pilną konsultację kardiologiczną, której celem jest natychmiastowe wdrożenie leczenia lub zaplanowanie bardziej szczegółowych badań kardiologicznych.

Oprócz testów wysiłkowych EKG NZOZ Revita oferuje również inne badania kardiologiczne, w tym EKG spoczynkowe, holter ciśnieniowy, holter EKG, echo serca (USG serca) oraz inne badania. Zapraszamy serdecznie!

Opracowanie: lek. Henryk Helon, kardiolog NZOZ Revita
Eunika  Bogucka-Jamka

Zdjęcie: Karolina Moskała

 

Umów się na badania